Редуцир вентил Leave a comment

[fsn_row][fsn_column width=”12″ column_style=”light”][fsn_text]

Редуцир вентила е устройство  за  понижаване на  налягането на газа  или газовата смес на изхода от даден съд (например, в балонна  или газопровод) до работно и за автоматично поддържане на това налягане постоянно независимо от изменението в бутилката или газопровода.

Класифицират се

  • По начин на работа: с директно и обратно действие;
  • По предназначение и място на монтаж: бутилки, рампови , мрежови;
  • По редуцирания газ: ацетилетни , водородни , кислородни , пропан-бутан , метанови ;
  • Чрез броя на етапите на редукция и метода за задаване на работното налягане: едностепенни с пружинно задаване , двустепенни с пружинно задаване на налягането, едностепенни с пневматично задаване на налягането.

Редуцир вентилите се отличават един от друг по цветовите белези на корпуса  и присъединителните начини към бутилката. Редуцир вентилите , с изключение на ацетиленовите , се присъединяват с тръбна гайка, резбата на която съответства на резбата на бутилката. Ацетоновите редуктори се закрепват към бутилката с допълнителна скоба с винт

Основни параметри

Налягане на входа — като правило, до 250 бара за компресирани (некомпресирани) газове и 25 бара за втечнени и разтворени газове.

Налягане на изхода  — типично налягане 1-16 бара, въпреки че се допускат и други модификации.

Разход на газ — в зависимост от редуцира и неговото предназначение, започват от няколко десетки литри в час до няколко стотин м³/час.

Принцип на работа

Принципът на работа зависи от неговото предназначение. При редуцирите с директно действие — падаща характеристика , тоест работното налягане се снижава с увеличаване на налягането в бутилката, а  при редуцирите с обратно действие — увеличаваща се характеристика, тоест с намаляване на налягането в бутилката, работното налягане се увеличава.

Редуцир вентилите се различават по конструкция, принцип на действия.

Редуцирите с обратно действие  работят по следния начин. Компресирания газ от  бутилката постъпва в камерата за високо налягане 8 и блокира отварянето на клапан 9. За подаване на газ в горелката горелка или резак е необходимо завъртане по часовниковата стрелка на регулиращия винт 2, който натиска  иглата 1. Винтът натяга пружината 3, която от своя страна огъва гъвкавата гумена мембрана  4 нагоре .При което трансферния диск натяга връщащата пружина 7 , повдигайки клапан , който открива отвора за камера ниско налягане 13.Отварянето на клапана предотвратява не само налягането в  камера високо налягане, но и пружина 7, имаща по малка сила , от колкото пружина 3.Автоматическото поддържане на работното налягане на зададеното ниво се осъществява по следния начин:

Ако газа  в горелката или резака се намали , то в камерата ниско налягане ще се увеличи, натискащата пружина З чрез мембрана 4 ще се свие , а предаващия диск с стержен 5 се отпуска и редуциращия клапан 9 под действия пружина 7 закрива седлото на  клапан 10, намалявайки подаването на газ в камера низко налягане. При увеличаване подаването на газ  процеса ще бъде  автоматично повторен . Налягането в камера високо налягане 8 имрвано чрез манометър 6, а в камера низко налягане 13 — от манометър 11. Ако налягането в работната камера се повиши над  максимално допустимото, то при помощта  на аварийния клапан  12 ще се освободи в атмосферата.

Редуцир с  директно действия. В редуцирите с директно действия (б) газът през щуцер  3, навлиза в камера високо налягане 6 и действа на клапан 7, като се стреми да го отвори (а в редуцир вентилите с обратно действия — зда го закрие). Редуциращия клапан 7 притиснат към седлото от спирална пружина 5 и спира газа с високо налягане. Мембрана 1 се стреми да  отвори редуциращия клапан 7 от седлото и отвори достъп   на газа с високо налягане  в камерата с ниско (работно) налягане 10. На свой ред мембрана 1 се намира под действие две взаимно  противоположни сили. От външна страна на мембрана 1 чрез натегателен винт 12 действа натегната пружина 11, която се стреми да отвори редуциращия клапан 7, а от вътрешната страна на камерата , на мембраната натиска редуцирания газ ниско налягане противодействащ на натиска на пружината 11. При намаляване на налягането в работната камера тласкащата пружина 11 се изправя, и клапан се отваря , при това става увеличение притока на газ. С увеличаване на налягането в работната камера 10 натискащата пружина 11 се свива, клапана се доближава към седлото и постъпващия газ намалява. Работното налягане се определя от  натега на  пружина 11, което се променя  от регулиращия винт  12. При отвиване на  винта 12 и отслабване на  пружината 11 се намалява работното налягане и, обратно, при завиване регулиращия винт се натяга пружина 11 и  се повишава работното налягане на газа. За контрол на налягането в камерата за високо налягане се монтира манометър 4, а на работната камера — манометър 9 и предпазен клапан 8.

В практиката най-голямо разпространение са получили редуцирите с обратно действия като по удобни и безопасни в эксплуатация.

Като цяло газовите редуцири се  делят на два типа: за горящи и и негорящи газове. Редуцирите за  горящи газове (метан, водород и т. н.) имат лява резба, за да се предотврати случайното присъединяване на грешен редуцир. Бутилките  с инертни газове (хелий, азот, аргон и др.) имат дясна резба, както и с бутилките с кислород. По такъв начин могат да се ползват редуцири предвидени за кислород.

При редуциране на газа с намаляване на налягането се  наблюдава снижаване температурата на газа и съответно охлаждане корпуса на редуцура. При голям разход температурата на  корпуса на  редуцира може да се понижи значително под  0° С. Заедно с това се наблюдава и замръзване на редуцира, състоящо се в това , че водните пари , които се съдържат в газа, замръзват  и образувания лед  запушва клапана и , в резултат се снижава или въобще се прекъсва подаването на газ. Често се наблюдава замръзване на кислородни редуцири при ниска околна температура

Редуцир вентил

1-входен щуцер;2-гайка за присъединяване;3-филтър;4-топлопроводител ;5-редукционен клапан;6-предавателен диск;7-мембрана;8-регулираща пружина;9-опорна пружина;10-манометър високо налягане;11-манометър ниско налягане;12-регулиращ винт;13-предпазен клапан;14-затварящ клапан.

Поради което за повишена консумация редуцира имат две степени. Редуцира има  две камери, включени последователно. В първата камера обикновенно натискащата пружина няма регулиране и редуцирания газ  минава от виско в междинно постоянно налягане, например на 30 am, втората камера редуцира газа от междинно налягане  от първата камера в работно  и има  точно налягане посредство регулиращия винт. Използването на двукамерни редуцири е по разпространено независимо от по-голяма сложност в сравнение с еднокамерните.Предимствата изразени в по голяма точност и постоянно работно налягане и поток.

При дефектиране на клапана , например износване, или попадане на твърди частици, може да се окаже че клапана даже и затворен продължава да пропуска газ.Това явление се нарича самотек, може да предизвика повреда както в мембраната така и в корпуса. Поради тази причина всички редуцири са снабдени с предпазни клапани.

Цвета на  корпуса  съответства на използвания газ  — син за кислород, бял за ацетилен ,зелен за азот , червен за водород,

.

[/fsn_text][/fsn_column][/fsn_row]

Вашият коментар

Количка

close
BulgarianEnglishGreekRomanian